Friday, 28 October 2011

NIKAH dan PERKAHWINAN(2)

Jenis-jenis perkahwinan
* Poligami adalah perkahwinan lelaki dengan ramai wanita. Ia diamalkan oleh hampir kesemua bangsa di dunia ini. Mereka mengamalkan poligami tanpa had dan batas. Contohnya ada agama di negara China yang membolehkan perkahwinan sehingga 130 orang isteri. Pada syariat Yahudi, poligami dibenarkan tanpa batas dan menurut Islam, poligami hanya dibenarkan sehingga empat orang isteri dengan syarat-syarat yang tertentu.

* Poliandri merupakah perkahwinan yang berlaku antara seorang perempuan dengan beberapa orang lelaki (konsep songsang dari poligami). Perkahwinan ini sangat jarang berlaku kecuali di Tibet, orang-orang bukit di India dan masyarakat jahiliah Arab. Contohnya masyarakat Juansuwaris apabila saudara lelaki yang tua mengahwini seorang wanita, wanita itu menjadi isteri untuk semua saudara-saudaranya. Amalan ini merujuk kepada kitab Mahabhrata.

* Monogami merupakan cara perkahwinan tunggal iaitu perkahwinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sahaja. Sesetengah agama seperti Kristian mengamalkan perkahwinan jenis ini kerana menganggap perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan adalah untuk sepanjang zaman. Oleh kerana itulah penceraian tidak diiktiraf sama sekali (seperti mazhab Katolik).

Pernikahan yang sah menurut syarak adalah pernikahan yang cukup rukun dan syaratnya. Rukun nikah terbahagi kepada lima perkara iaitu :
1.     Suami
2.     Isteri
3.     Wali
4.     Dua orang saksi (lelaki yang adil )
5.     Akad ( Ijab dan Qabul )

Syarat akad nikah pula ialah :
1.     Ijab dan qabul berlaku dalam satu majlis.
2.     Ucapan qabul tidak menyalahi ijab.
3.     Bahasa yang digunakan jelas maksudnya dan difahami oleh wali, bakal suami dan dua orang saksi.
4.     Di antara ijab dan qabul tidak diselangi dengan kata-kata yang lain.
Hukum Berkahwin


Hukum berkahwin atau nikah boleh berubah-ubah demi menjaga maslahah tertentu. Hukum berkahwin ini terbahagi kepada lima iaitu :

* Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga boleh menjatuhkan ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu.disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar(mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepad bakal isterinya. Dalam permasalahan ini boleh didahulukan perkahwinan dari naik haji kerana gusar penzinaan akan berlaku, tetapi jika dapat dikawal nafsu, maka ibadat haji yang wajib perlu didahulukan kerana beliau seorang yang berkemampuan dalam segala aspek.

* Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.

* Harus kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkahwinan.

* Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri, samaada ia kaya atai tiada nafsu yang kuat.

* Haram kepada orang yang tidak berkempuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan berkahwin serta akan menganiaya isteri jika dia berkahwin.


Rujukan, 

1. Aimi Bin Hamzah, Mohd Haidir Bin Haji Mohd Isa, Mohd Shah Bin Ujang, Buku Teks Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5, KBSM, Dewan Bahasa dan Pustaka.

2. Abu Iqbal Al-Qaireen, Taubat, Oktober 2011.

No comments: