Tuesday, 28 August 2012

HUKUM KENCING BERDIRI.

Pertanyaan:

Bolehkah seseorang kencing sambil berdiri jika hal itu tidak mengenai dirinya ataupun pakaiannya?

Jawapan:

BOLEH kencing sambil berdiri apabila hal itu memang diperlukan, dengan syarat, tempatnya tertutup sehingga tidak ada orang lain yang melihat auratnya serta tidak terkena percikan air kencingnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Hudzaifah r.a., baahwa Nabi SAW menuju hujung tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. [Disepakati kesahihannya. HR. Al-Bukhari dalam al-Wudhu' (2224); Muslim dalam ath-Thaharah (273)].

Namun demikian, lebih baik dilakukan dengan duduk/jongkok/mencangkung, kerana seperti itulah yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW , dengan tetap menutup aurat dan hati-hati agar tidak terkena percikan air kencing.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts, nomor 38, hal. 132, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.