Sunday, 9 October 2011

HAKIKAT PENYAKIT HATI

Allah menerangkan tentang golongan orang munafik dalam Al-Quran pada ayat-ayat berikut :

Dalam hati mereka ada penyakit syak wasangka, lalu Allah menambahkan penyakit tersebut ke atas mereka”. ( Al-Baqarah : 10 )

Firman-Nya lagi :

Supaya dia menjadikan halangan syaitan itu, sebagai ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit”. ( Al-Hajj : 53 )

Firman Allah dalam menasihati kaum wanita, maksudnya :

Hai perempuan-perempuan Nabi(isteri-isteri Nabi), kamu bukan seperti seorang di antara perempuan-perempuan lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu terlalu lemah lembut ( dalam mengucapkan) perkataan, nanti orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit ragu-ragu akan terangsang syahwatnya kepada kamu.” ( Al-Ahzab : 32 )

Dalam ayat tersebut Allah melarang kepada kaum wanita agar tidak melembutkan suara sehingga menimbulkan ransangan syahwat kepada kaum lelaki. Dalam pada itu lelaki yang mudah terangsang nafsunya terhadap wanita sekalipun hanya melalui suaranya telahpun digolongkan sebagai orang yang menderita penyakit hati. Allah berfirman lagi :

“Demi jika orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit dan orang-orang yang menyiarkan khabar bohong dalam perkataan mereka (mereka semua berhenti dari memfitnah kamu), nescaya kami kuasakan untuk mengusir mereka..”. (Al-Ahzab : 60 )

Terdapat satu ayat lagi yang Allah menerangkan tentang orang-orang yang dijangkiti penyakit hati. Firman Allah SWT yang bermaksud :

“ Kami tidak adakan penjaga mereka itu melainkan(dengan mengutus) malaikat-malaikat, dan Kami tidak jadikan bilangan mereka melainkan untuk ujian terhadap orang-orang kafir, dan supaya ahli kitab bertambah yakin, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya, sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata : ‘Apakah maksud Allah membuat contoh ( bilangan malaikat yang Sembilan belas) ini?’.” (Al-Mudassir : 31 )

Dengan ayat di atas Allah menerangkan tentang hikmah-hikmah disebalik Dia menjadikan malaikat-malaikat penjaga neraka(19 jumlahnya). Di dalamnya terdapat 5 hikmah iaitu sebagai ujian(fitnah) ke atas orang kafir,kerana dengan demikian mereka tidak percaya sama sekali,bahkan bertambah keingkaran dan kesesatan mereka. Kedua, bertambah kuat keyakinan ahli kitab, kerana berita tersebut juga sama seperti apa yang telah disampaikan oelh nabi-nabi mereka yang terdahulu dalam kitabnya masing-masing. Ketiga,keimanan kaum mukmin bertambah kuat,dan keempat, hilanglah keraguan dalam hati orang-orang mukmin dan ahli-ahli kitab.
Adapun hikmah yang kelima adalah satu kebingungan pada orang kafir dan juga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit , terhadap tujuan Allah menciptakan 19 malaikat yang menjaga neraka. Mereka ini tidak dapat memahami tujuan Allah. Bahkan mereka bertambah sesat.

Sehubungan dengan hati yang menderita sakit, Allah SWT telah menunjukkan cara-cara untuk mengubatinya sehingga menjadi sihat dan hidup dalam ketenangan. Allah berfirman :

Wahai sekalian manusia, sesunguhnya telah dating kepadamu satu pengajaran(nasihat) dari Tuhanmu dan menyembuhkan apa-apa(penyakit) dalam dada(hati), ianya juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” ( Yunus : 57 )

Nasihat yang dating iaitu Al-Quran adalah satu-satunya ubat bagi penyakit-penyakit hati, yang mungkin berupa kejahilan dan kesesatan. Ini kerana kejahilan itu adalah salah satu jenis penyakit, dan ubatnya adalah ilmu pengetahuan(tauhid) dan hidayah. Kesesatan juga adalah penyakit,dan penawarnya adalah petunjuk. Dan Al-Quran adalah ubat yang paling baik kerana di dalamnya penuh dengan ilmu dan petunjuk(hidayah).
Dengan demikian, Allah SWT telah menjadikan kalam-Nya(Al-Quran) sebagai penasihat bagi sekalian manusia. Dia menjadikannya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang mengimaninya, dan Dia juga menjadikannya sebagai ubat penyembuh bagi semua jenis penyakit hati. Sesiapa yang menggunakan Al-Quran sebagai ubat, nescaya akan sembuh dari penyakitnya dan sihatlah hatinya. Ini sepertimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud :

Kami turunkan di antara Al-Quran sesuatu yang menyembuhkan(penyakit hati) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi yang demikian tiada berkesan terhadap orang-orang yang zalim melainkan hanya menambahkan kerugian”. ( Al-Isra’ : 82 )

Rujukan.

1. Dipetik daripada kitab Ighasatul Lahfan Mim Masoyidis Syaitan, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah ( 691-751H), diterjemah oleh Muhammad Al-Qaireen dan Muhammad Al-Husni.

2 comments:

FITHRI said...

T.Kasih share

Taubat said...

Alhamdulillah..sekadar berkongsi..